De beste kant van slotenmaker Sint-Gillis

Drie huizen nader oostwaarts woonde Cornelis Florsiz., vleeshouwer aangaande beroep. Daarnaast was hij ‘speelman’, ons werkzaamheid dat op bruiloften en overige feesten werd uitgeoefend, waar deze lustige paren op de tonen aangaande zijn instrument, vermoedelijk een fluit, tot zijn ‘pijpe’ liet dansen.

, schreef Bredero in 1614 in bestaan blijspel Moortje, wellicht was dat verder op hem met toepassing. Thans wordt een ‘antieke const’, zowel op deze plaats ingeval elders in het Vaderland, door bestaan voortbrengselen ook op dat gebied terug beroemd, met de vreemdeling verkocht en prijsgegeven, dikwijls wegens fabelachtige geldsommen weliswaar.

Een ‘graeffmaecker’ met de Nieuwe Kerk kan zijn voor ‘memorie’ aangetekend in een ‘huysinge’ haar toebehorende.

Aan een noordzijde der Choorstraat  - in een wandeling Koestraat geheten (In Bijdragen verbasterde men een Choorstraat tot ‘Kortstraat’) – vinden we nog een bekend graveur of ‘plaetsnijder’ zoals de oud-Hollandse benaming luidt. Een betreffende bestaan bekendste werken kan zijn een ‘Ware afbeeldinghe van Delflandt’, die in 1611 door hem werden ‘ghemeten, ghecarteert ende int lichtwegend ghebracht.

. Op website 347 en eerstvolgende over zijn boek geeft Bleyswijck allerhande bijzonderheden over de veranderde bestemming met een verschillende monniken- en nonnenkloosters na een Reformatie. Daar lezen we onder verschillende dat een lokaliteiten betreffende dit voormalige klooster later door de Staten over Holland en Westfriesland deels tot ons salpetermagazijn en deels tot berging van ‘verschillende toerustingh ten Oorlogh’ werden bestemd.

2 huizen bovendien oefende Joost Isbout dit vak betreffende ‘raswercker’ uit. Hij was wever van een soort met laken, het, zo men beweert, genoemd is tot de stad Arras, daar waar het weefsel werd uitgevonden. In een wandeling werd dit voor verkorting ook wel 'ras' genoemd.

[Soutendam had het hier abusievelijk aan de hoek met een Breesteeg, doch die laatste 3 huizen van een Koornmarkt behoorden tot dit tiende kwartier, om het eenvoudig te maken.]

Zoals over oudsher en overal, zal de barbiers­webwinkel over mr. Jacob wel tevens een regio bestaan geweest, waar een weetjes en slotenmaker Bornem praatjes van een dag werden besproken en uitgebroed. Ons ‘Handelsblad’ en een ‘Nieuws met de Dag’ (kranten uit 1882)

Aan de zuidzijde aangaande de Achterzak had van ‘Mijnheeren’ (de burgemeesters) ons zekere Jeremias met Huelen een huisje gehuurd, waarin hij zodra ‘coussebreyer’ een kost verdiende.

Antwoorden laten we nu met respect betreffende mekaar omgaan en het werk betreffende rob scholte letterlijk en figuurlijk steunen.waren daar maar meer personen betreffende zo veel moed.

Beantwoorden Heden het Rob Scholte museum bezocht. Heb er genoten aangaande ons speciale en zeer gevarieerde kunstcollectie, getoond in een beeldbepalend pand uit een wederopbouwperiode. Wat goed dat het pand (één betreffende de laatste bewaard gebleven bouwwerken over architect Jo Kruger!

. Aanvankelijk later vernemen zij wellicht dat een maag en nog immers door ons klassiek hekeldichter, wanneer ‘ingenii largitor’ werd bezongen tot bewoning en toepassen gegeven, “buiten dat hy tselve huys int totaal ofte deele voorts (zou) mogen verhuyeren”.

  waren destijds nog ver te zoeken. Een ‘nieuwmaeren’, onmiddellijk de latere couranten eerst heetten, werden dan ook over het algemeen mondeling over­gebracht via reizende boden, schippers en verschillende ambulante mensen. Hun onbevangen, via de politiek ook niet beneveld oordeel, placht de feiten eenvoudiger en juister op te vatten en meer overeenkomstig hun ware toedracht ook te delen, vervolgens thans via de ‘gedrukte’ boden met het nieuws vermag te geschieden, meteen men zich betreffende dat aangaande gisteren en heden slechts node vergenoegen kan.

‘Voorheen’ en ‘thans’ openen tevens hier ons ruim veld aangaande vergelijking, waardoor een uitspraak betreffende Salomo, dat daar niks nieuws onder de zon kan zijn, dikwijls bevestigd wordt. Nader trof men met de noordzijde van dit Rietveld nog ons huis met een benaming ‘Griekenlandt’. Aan een zuidzijde aangaande dit Rietveld treffen wij weinig bijzonders met, of het moest een appartement betreffende de ‘gardenier’ (hovenier ofwel tuinman) ‘betreffende een princesse betreffende Chemeye’(Chimay) zijn, met twee haardsteden, en ‘doctor Fabianus a Nijehoff’ welke er ons huurhuis bewoonde betreffende vijf haardsteden. Dat woonhuis was het grootste van een gehele nabijheid. Dit merendeel der woningen werden slechts vanwege één stookplaats aangeslagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *